Miksi sopeuttamistoimet eivät koske laittomasti maassa olevia?

Lauantai 30.11.2019 - Pirjo Lampi

Näin päätettiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja myös valtuuston talousarviokokouksessa. Perussuomalaiset esittivät sekä lautakunnassa, että valtuustossa, paperittomien hätämajoituksesta luopumista. Hätämajoitus on houkutin jäädä Suomeen ja vähentää vapaaehtoista paluuta kotimaahan, vaikka lähtijälle siitä jopa lentolippujen lisäksi maksetaan korvaus. Vapaaehtoisen paluun tuet voivat olla joko käteistä rahaa tai hyödyketukea. Paluumaasta riippuen hyödyketuen määrä vaihtelee 2500-5000 euron välillä. Käteisavustus on maksimissaan 2000 euroa.

Ulkomaalaislaki muuttui 1.6.2019. Se kiristää mm. turvapaikkahakemuksen uusimista, vaatien selkeän syyn miten perustelut turvapaikan saamiseksi aikaisempaan hakemukseen verrattuna ovat muuttuneet. Lähtökohtaisesti kunnissa ei pitäisi lähteä kyseenalaistamaan lain kirjauksia ja luomaan mahdollisuuksia jäädä Suomeen karkotuspäätöksestä huolimatta.

Hyvinvointitoimialalle kohdistuu mittavat kustannusten sopeuttamistarpeet. Yhtenä keinona on asiakasmaksujen lisääminen 0.7 milj. eurolla ja lautakunnan tehtäväksi tulee tarkistaa asiakasmaksuja siten, että tavoite saavutetaan. Osa säästöistä pyritään saamaan pitkällä aikavälillä erilaisilla rakennemuutoksilla.

Hätämajoituksen hinta on 257 000 euroa ensi vuonna. Tämä hinta tuntuu korkealta varsinkin, kun kyseinen tila on vajaakäytössä. Omille asunnottomille turkulaisille on tarjolla vain Sillankorvan ensisuoja, ei kerrostaloasuntoa.

Vaikeassa taloustilanteessa joudutaan tekemään arvovalintoja. Perussuomalaisten mielestä on aika outoa, etteivät sopeuttamistoimet koskeneet millään tavalla henkilöitä, joilla ei ole lain mukaan enää oleskelulupaa maassamme.

Pirjo Lampi

varavaltuutettu

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Julkaistu 30.11.2019: Suoraan Sanoen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Miksi, sopeuttamistoimet, eivät, koske, laittomasti, maassa, olevia

Miksi turvapaikanhakijoitten rikoksia puolustellaan

Lauantai 12.12.2015 - Pirjo Lampi

Maahamme on tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Määrä, jota kukaan ei osannut odottaa. Päivittäin saamme lukea levottomuuksista vastaanottokeskuksissa ja myös valitettavan usein erityisesti naisiin kohdistuneista eriasteisista seksuaalirikoksista kuten raiskauksista. Viimeiset kaksi ovat kohdistuneet ala-ikäisiin tyttöihin.

Raiskaus on aina rikos, tekee sen kuka tahansa. Turvapaikanhakijan tai maahanmuuttajan tekemänä se ei voi kuitenkaan olla puolustettavissa sillä, että raiskaavathan suomalaisetkin. Mitään rikosta ei ole oikeus tehdä siksi, että joku muukin tekee niin. SPR on toistuvasti ilmoittanut, että turvapaikanhakijoille kerrotaan miten täällä käyttäydytään ja miten suhtaudutaan naisiin. Annetaanko tämä info suomeksi vai miksi asia ei mene perille?

Viime valtuuston kokouksessa poliisin edustaja totesi, ettei raiskausten määrää voi oikeastaan ihmetellä kun turvapaikanhakijoitten määrä on ollut noin suuri. Hän totesi kuitenkin että onhan se tietysti rikos. Todellakin. Eikä voi olla oikein, että meitä suomalaisia varten alkaa katupylväissä olla ohjeita miten meidän pitää liikkua ja käyttäytyä omassa maassamme siksi, että meillä on täällä hallitsematon määrä turvapaikanhakijoita. Päinvastoin voitaisiin rajoittaa turvapaikanhakijoitten vapaata liikkumista, kuten joissakin muissa maissa tapahtuu.

Monet meistä suomalaisista, etenkin naisista, pelkäävät oman turvallisuutensa puolesta. Pelko on tunne. Ihmisillä on oikeus tunteisiinsa. Pelko on myös itsesuojelua. Tavalliset suomalaiset perheenisät ja äidit jotka osoittavat mieltänsä, leimataan rasisteiksi, anarkisteiksi ja ties miksi. He haluavat vain puolustaa lastensa oikeuksia.  On myös erittäin vaikeaa ymmärtää niitä kaiken suvaitsevia suomalaisia naisia, jotka millään tavalla ymmärtävät tai puolustavat raiskausta tai jopa syyllistävät uhria. Niitäkin tuntuu keskustelupalstoilta löytyvän. Uhriksi joutuneista ei paljon tunnuta murehtivan. Raiskauksesta olevat seuraukset voivat olla elämänmittaiset ja toisille se ei mahdollista enää koskaan normaalia elämää. Seuraukset koskettavat myös uhrin lähipiiriä. Jokaisen suomalaisen naisen tulisi olla ylpeä ja kiitollinen niistä oikeuksista joita meillä naisena yhteiskunnassamme on. Se ei ole kaikkialla itsestään selvyys. Maahanmuuttovirasto ja poliisiviranomaiset julkaisevat jatkuvasti tilastoja joilla yritetään todistella milloin mitäkin ja ainakin näköjään sitä kuinka rikollisia me suomalaisetkin olemme. Tosiasia nyt kuitenkin on se, että ilman näitä turvapaikanhakijoitten ja maahanmuuttajataustan omaavien henkilöiden tekemiä rikoksia tilastot olisivat huomattavasti pienemmät.

Pirjo Lampi

kaupunginvaltuutettu ( ps )

Julkaistu Aamuset-lehdessä 12.12.2015

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Miksi, turvapaikanhakijoitten, rikoksia, puolustellaan

Hoitajien palkan noustava vastuun mukana

Perjantai 13.7.2012 - Pirjo Lampi


Suomessa on nyt koulutuksen jälkeen 52 :lla sairaanhoitajalla eri puolella maata lupa kirjoittaa reseptejä. Koska terveyskeskuslääkäreistä on pulaa, on siihen hyvänä apuna se, että sairaanhoitaja voi kirjoittaa reseptin varsin tavallisiin ja hyvin yleisiin sairauksiin kuten silmätulehdukset, angiina ja virtsatieinfektiot. Näistä esimerkiksi kaksi viimeksi mainittua ovat varsin luotettavasti varmistettavissa, yksinkertaisella laboratoriotutkimuksella.

Sairaanhoitaja voi myös kirjoittaa ennalta määrättyjä rokotteita ja uusia esimerkiksi verenpaine-, astma- ja diabeteslääkkeitä potilaille, joille lääkäri on tehnyt taudinmäärityksen. Tällä tavalla vapautuu hyvin monta lääkärin vastaanottoaikaa sellaisille potilaille, jotka todella tarvitsevat lääkärin tutkimusta.

Ongelmaksi muodostuu nyt palkkaus. Niinpä tietysti! Pelkäsin, että tässä käy juuri näin.Terveydenhoitoalalla on ollut tyypillistä vuosien varrella se, että hoitohenkilökunnalle haluttaisiin lisätä vastuullisia töitä lääkäreiltä, mutta palkankorotuksen saaminen onkin sitten toinen asia.

Tässä tapauksessa mediassa on puhuttu muutaman sadan euron palkankorotuksesta, mutta sitä ei nyt automaattisesti maksetakaan.

Tätä on perusteltu koko terveydenhoitoalalla käytössä olevalla työn vaativuuden arvioinnilla, jolla määritellään palkkataso. Tähän arviointiin ei ole koko maata kattavia yhtenäisiä kriteerejä, jonkinlaista ohjeistusta kylläkin. Kriteerit luodaan ja perustellaan paikallisesti. Tehokasta työaikaa kuluu tähän varsin paljon.

Mielestäni reseptin kirjoitusoikeuden pitäisi olla yksiselitteisesti kriteeri saman suuruiselle palkankorotukselle paikkakunnasta riippumatta. Korotus on kuitenkin varsin pieni terveyskeskuslääkärin palkkaan verrattuna. On kyse pienestä rahasummasta verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

Toivon sydämestäni, että innolla koulutukseen lähteneet ja sen suorittaneet hoitajat saavat tai ovat saaneet ansaitsemansa palkankorotuksen. Mikäli tästä koulutuksesta todetaan olevan kunnille myös taloudellista säästöä, ja kysyntää tällaisille hoitajille on, mielestäni koulutusta kannattaa tulevaisuudessa jatkaa. Kaikki uudet mahdollisuudet kannatta käyttää terveydenhoidon parantamiseksi maassamme. Kuntaliitoksien myötä on aivan varmaa, etteivät palvelut ainakaan tule lähemmäksi kuntalaisia, ellei jotakin uusia palvelumuotoja keksitä.

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelmassa on perusterveydenhoidon parantamiseksi ehdotettu yhtenä mahdollisena keinona kaupungin ”terveysbussin” hankkimista. Kyseisen koulutuksen saaneet sairaanhoitajat voisivat sopia tällaiseenkin toimintaan varsin hyvin.

Pirjo Lampi (ps)
Kuntavaaliehdokas 2012
Turku

http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/375483/Hoitajien+palkan++noustava+vastuun+mukana

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vastuuta, lisätään, lääkäri, hoitaja, hoitajille, miksi, mitä, palkkaa, ei, nosteta, hoitajien, palkan, noustava, vastuun, mukana