Suomalaisten hyvinvointi etusijalle!vaalikuvaaa.jpg

 

- Vanhusten heitteillejätön on loputtava.

- Hoitajamitoitus on kirjattava lakiin ja kotihoitoon on saatava riittävästi henkilökuntaa.

- Sote-palveluissa pitää kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevien, matalan kynnyksen palvelujen lisäämiseen. Mielenterveyspotilaiden määrä lisääntyy koko ajan ja hoitoon on vaikea päästä. Lasten huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrät ovat huolestuttavan korkeita.

- Laittomasti maassaolevien, niin sanottujen paperittomien palveluja ei pidä lisätä. Maasta poistamista pitää tehostaa esimerkiksi säilöönottokeskusten kautta.

- Maahanmuuttajien, jotka syyllistyvät maassamme rikoksiin kuten esimerkiksi raiskauksiin, olekeluluvat on peruttava eikä turvapaikkaa pidä myöntää -> karkotus takaisin kotimaahan.

- Varhaiskasvatusta ei pidä ulkoistaa yhteiskunnalle. Perheillä pitää säilyttää päätöksenteko-oikeus ja valinnanvapaus.

- Työttömien kyykyttämiselle on tultava loppu. Työllistetään ensin omat suomalaiset työttömät. Maahanmuuttajia emme tarvitse luomaan tänne halpatyömarkkinoita.

- Suomessa on noudatettava Suomen lakeja myös niiden, jotka täältä hakevat turvapaikkaa tai ovat sen jo saaneet.

- Itsenäisessä maassamme meillä täytyy olla oikeus saada olla suomalainen.

Voit seurata poliittisia videoitani YouTube-kanavaltani

Kuka olen?

Olen syntyperäinen turkulainen ja olen pitkään asunut Uittamolla. Tärkeät läheiseni ovat tällä hetkellä kaksi tytärtä perheineen. Heidän ansiostaan minulla on myös kaksi ihanaa lastenlasta.

Koulutus: Ylioppilaaksi kirjoitin Turun Tyttölyseosta. Laboratoriohoitajaksi valmistuin Turun laboratoriohoitajaopistosta ja myöhemmin erikoislaboratoriohoitajaksi Turun terveydenhuolto-oppilaitoksesta.

Pitkän työurani tein Tyksissä laboratoriohoitajana / sytologiassistenttina. 

Muuta: Työurani aikana olen ollut myös Turun Yliopiston kliinisteoreettisen laitoksen laitosneuvostossa henkilökunnan edustajana. Lisäksi olen ollut myös kliinisteoreettisen laitoksen laboratoriohenkilökunnan luottamusmiehenä.

Turun AMK:ssa olen toiminut luennoitsijana sytologian oppiaineessa.

Omaan vakituiseen työhöni kuului myös monta vuotta opiskelijoiden käytännön harjoittelun ohjaus.

Harrastukset: Rentoudun kuuntelemalla musiikkia, käyn konserteissa, pidän tanssimisesta ja laivaristelyistä.

Yhdistystoiminta: Olen edelleen säilyttänyt jäsenyyteni Tehyssä.

Olen myös TYKS Seniorit ry:n sekä Meripuistoseuran jäsen.

 

Toimin kuntapoliitikkona seuraavissa luottamustehtävissä:

- varavaltuutettu

- sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

- varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston jäsen

- VSSHP:n (sairaanhoitopiiri) hallituksen ja hallintojaoston jäsen

-Turun kaupungin luottamuselintoimikunnan jäsen

Lisäksi:

Olen Turun Perussuomalaisten 2. vpj sekä Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin hallituksen jäsen

Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen

Olen mukana myös Perussuomalaiset Naiset ry:n toiminnassa

Kuntapoliitikassa Turussa on  paljon paranettavaa. Tässä lyhyesti siitä.

Emme voi jatkuvasti elää yli varojemme. Nyt on tehtävä arvovalintoja. 

Kustannusten nousua pitää estää tekemällä asioita toisella tavalla esim. sotepalveluissa,  ei  kunnallisveroa nostamalla.

Me emme tarvitse Turkuun raitiotietä.

Joukkoliikenteen uudistukset tuntuvat järjettömiltä. Bussilinjojen uudistukset tulevat vain lisäämään henkilöautojen käyttöä, koska julkisella liikenteellä ei pääse enää monin paikoin julkisiin palveluihin kuten päiväkoteihin, kouluihin tai terveyskeskuksiin. Keskusta näivettyy entisestään pysäköintimaksumuutosten takia.

Meillä on naurettavan huonosti toimiva funikulaari. Kallis ja turha investointi.

Me joudumme korottaamaan sotepalveluitten asiakasmaksuja mutta meillä on varaa jatkaa laittomasti maassa olevien sotepalveluja. Sopeuttamistoimet koskevat siis vain omia kuntalaisiamme mutta ei niitä joilla ei ole oikeutta olla maassamme.

 

Kaikki julkaistut kirjoitukseni löytyvät BLOGI-välilehdeltä.


Uutiset

Uusi puheenjohtajuus (15.12.2019)
Tulin 12.12. 2019 valituksi Turun kaupunginosaseura  Meripuistoseura ry:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Valinta oli itselleni yllätys ja..

Valinta Puoluevaltuustoon (09.07.2019)
Perussuomalaisten puoluekokouksessa Tampereella 30.6.2019 tulin valituksi puoluevaltuuston jäseneksi Varsinais-Suomen piiristä.  Kiitän saamastani luottamuksesta..

15.04.2019  Vaalitulos
31.03.2019  YouTube-kanavani
11.02.2019  Tapahtumakalenterini