Hirvensalon osayleiskaavalla ei saa tuhota Uittamon alueen arvokasta luontoa

Lauantai 14.8.2021 - Pirjo Lampi

Turun kaupunginhallitus otti kielteisen kannan KHO:n pyytämään selvitykseen koskien Meripuistoseura ry:n tekemää valituslupahakemusta Hirvensalon osayleiskaavasta (TS 10.8.). Tosin päätös ei ollut yksimielinen, kuten ei aikanaan kaavan hyväksyminenkään.

Uittamolaiset eivät hyväksy ns. Sorttamäen sillan rakentamista. On kummallista, että Katariinanlaakson Natura-aluetta ei kunnioiteta. Mikäli silta kaavaan suunnitellusti rakennetaan, se tietää koko Uittamo-Ispoisten ja Katariinanlaakson alueen täydellistä muuttumista.

Juuri tämän asuinalueen luonnon läheisyys ja hienot ulkoilumahdollisuudet ovat alueen vetovoimatekijöitä. Sillä on nyt korona-aikana ollut erityisen suuri merkitys. Luonnossa liikkumisesta on tullut monille uusi harrastus.

Sillan rakentaminen muuttaisi liikenteen täysin koko alueella.

Katariinanlaakson lisäksi alueella on Ispoisten jäkäläjyrkänne, jossa esiintyy louhukehräjäkälää 0,18 hehtaarin alueella. Kasvupaikka on ainoa maassamme. Jyrkänne on lisäksi maakuntakaavan suojelukohde.

Turun kaupunki on myös halunnut kaavoittaa Uittamolla olevan Kastaripuiston alueen täydennysrakentamista varten. Alue on selkeästi merkitty puistoksi.

Kaupunkistrategiassamme painotetaan vuodesta toiseen asukkaiden kuulemista ja vaikuttamismahdollisuutta. Kauniita sanoja vailla todellisuutta.

En tiedä enkä ymmärrä, mikä intohimo Turun kaupungilla on saada tämän alueen merkityksellinen ja monipuolinen luonto tuhottua? Kuka tai mitkä tahot sitä haluavat? Luulisi tilaa rakentamiseen löytyvän muualtakin.

Mitä tulee Hirvensalon uuden autosillan mahdolliseen rakentamiseen, voitaneen hyvästä syystä myös kysyä ja pohtia, onko sen suunnitteleminen edes nykyisessä kaupungin taloustilanteessa järkevää. Kaupungin poliittisilta päättäjiltä vaaditaan vastuullista talouspolitiikkaa. Velkaa ei voi ottaa velan päälle vuodesta toiseen.

PIRJO LAMPI

Meripuistoseura ry:n puheenjohtaja

kaupunginvaltuutettu (ps)

https://www.ts.fi/lukijoilta/5395190/Hirvensalon+osayleiskaavalla+ei+saa+tuhota+Uittamon+alueen+arvokasta+luontoa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Pirjo, Lampi, Hirvensalon, osayleiskaavalla, ei, saa, tuhota, Uittamon, alueen, arvokasta, luontoa

Uittamon kaavassa kastaripuistoa ei pidä tuhota

Torstai 29.10.2020 - Pirjo Lampi

Kaupunginjohtaja Minna Arven (kok) itsepäinen puuttuminen otto-oikeuttaan käyttämällä Uittamon alueen täydennysrakentamiseen on käsittämätöntä. Kokoomuksen ja SDP:n poliittinen sulle–mulle-verkosto on jälleen kerran lyönyt kättä päälle omissa kabineteissaan. Alueelle halutaan ilmeisesti rakentaa myös TVT:n vuokra-asuntoja. Jokainen tietää minkä puolueen lonkeroista silloin on kysymys.

Kaupunkistrategioissamme on vuodesta toiseen korostettu, että asukkaiden osallisuus nähdään tärkeänä osana kaupungin perustoimintaa, asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Samoin on todettu liikunnallisen, aktiivisen elämän tuottaman lisäarvon olevan kaupungin talouden ja toiminnan kannalta merkittävä. Kastaripuistolla on uittamolaisille ja lähialueen asukkaille suuri merkitys virkistysalueena. Se on korvaamatonta luontoaluetta.  Miten sen tuhoaminen palvelee nykyisiä ilmastopoliittisia tavoitteita? Koko alue muuttuu oleellisesti ja metsä- ja luontoalueet tulevat selkeästi muuttumaan ja vähenemään. Uittamolaiset eivät tätä halua. Se on päättäjien tiedossa. On aika erikoista kaupungin taholta, että samalla kun halutaan alueelle lisää asukkaita, ollaan toteuttamassa myös selkeää alueen joukkoliikenteen heikentämistä. Nykyisten bussilinjojen 13 ja 9 reittimuutokset tulevat toteutuessaan aiheuttamaan sen, ettei nykyisellä tavalla enää pääse Vähä-Heikkilän eikä Puropellon kouluun eikä edes alueen terveyskeskukseen. Alueen henkilöautoliikenne tulee selkeästi kasvamaan. Liikenne Ispoisten puistotiellä tulee lisääntymään, sen ollessa jo nyt varsin ruuhkainen etenkin työssäkäyntiaikoina.  Kokonaiskuvassa pitäisi ajatella myös alueen lähikoulun ja päiväkotien riittävyyttä asukasmäärän muuttuessa.

Ympäristölautakunnan ehdotuksen, jossa kaavasta poistettaisiin kolme taloa niin, että Kastaripuisto säilyisi kokonaisuudessaan, suurin osa alueen nykyisistä asukkaista olisi valmis hyväksymään. Kaupunginjohtaja Minna Arven mukaan kaavan keventäminen heikentäisi merkittävästi alueen kaipaamaa täydennysrakentamista ja myyntituloja.  Arven esitykseen kuuluu, että kaavan tuottamasta arvonnoususta osoitetaan 10% Uittamon alueen virkistysinfran kohentamiseen. Mitenkähän se tulisi toteutumaan käytännössä?

Uittamon asukkaat eivät ole olleet, eivätkä ole vaatimassa virkistysinfran kohentamista. Alueen valttina on juuri monipuolinen lähellä oleva luonto. Päiväkodin ja lähikoulun lapset retkeilevät paljon myös metsässä.  Kävelylenkillä voi nähdä vaikkapa ketun ja peuranvasan.  On tilaa ulkoiluttaa koiria. On suunnistusreittejä ja kuntopolkuja ja toisella laidalla Uittamoa on myös meri. Rauhoitettu eläinlajimme sammakko kurnuttaa ja kutee keväisin kallioiden välisessä pienessä kosteikossa. Uittamon tyytyväisistä asukkaista monet sanovat muuttavansa jonnekin muualle, mikäli kaava toteutuu kaupunginjohtajan vaatimusten mukaisesti. Sekö on kaupungin päättäjien tahtotila johtajansa mukaisesti. Lopullisen ratkaisun asiasta tekee kaupunginvaltuusto. Toivottavasti sillä on rohkeutta pysyä ympäristölautakunnan päätöksen takana.

Pirjo Lampi 

Varavaltuutettu (ps)

Meripuistoseura ry:n puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: uittamo, kaava, kastaripuisto, ei pidä tuhota

Koulun säilyminen Uittamolle elinehto

Lauantai 16.8.2014 - Pirjo Lampi

Uittamon koulu on yksi Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan lakkauttamislistalla olevista kouluista. Tieto on otettu mykistyneinä ja vihaisina vastaan alueen asukkaiden keskuudessa.

Uittamo on asuinalueena hyvämaineinen ja viihtyisä. Alue menetti jo jokin vuosi sitten oman (ei siis kaupungin) uimahallin syystä tai toisesta. Se oli koululaisten uimaopetuksen ja vanhusten kuntoilun kannalta ensiarvoisen tärkeä.

Nyt siis kaupunki haluaa lopettaa alueen lähikoulun. Siinä ei ole järkeä. Uittamolla asuu paljon lapsiperheitä, jotka ovat tehneet valinnan juuri siksi, että alueella on lähikoulu ja päiväkoti. Sillä on alueelle valtava merkitys. Mikäli koulu ja sen seurauksena myös lapsiperheet katoavat, katoavat seuraavaksi myös alueen kauppapalvelut.

Uittamon koulussa lapset saavat opetusta 1–4 luokilla. Sen jälkeen he siirtyvät Vähä-Heikkilän kouluun, johon Uittamon koulu on hallinnollisesti liitetty alaosastona.

Koulurakennuksessa toimii myös päiväkoti ja samoissa tiloissa käydään ”esikoulua”. Siirtyminen varsinaiseen kouluun sujuu siis mutkattomasti, ja vähintäänkin esiopetuksen jälkeen suurin osa lapsista on jo toisilleen tuttuja.

Aikanaan Uittamon koulun laajennusta suunniteltiin, mutta koska Vähä-Heikkilä kärsi silloin oppilaspulasta, se ei toteutunut. Koulumatka Uittamon kouluun on pienille koulunsa aloittaville turvallinen.

Vilkasliikenteisiä katuja ei juurikaan jouduta ylittämään. Suurin osa lapsista tulee kouluun kävellen. Jos koulu lakkautetaan koulumatkaa ei tehdä enää kävellen Vähä-Heikkilän kouluun. Se edellyttää suuren osan kouluvuodesta julkisen liikenteen käyttöä, ellei kotiväki kuljeta lasta.

Pyöräily on myös yksi mahdollisuus, mutta se tuo liikenteen mukana omat vaaransa varsinkin ekaluokkalaisille. Vähä-Heikkilän koulu on sijainniltaan liikenteellisesti aika hankalassa paikassa.

Aivan koulun lähellä ei ole bussipysäkkiä. Lähin pysäkki on Uittamontiellä. Siitä koululaiset oikaisevat jonkinlaisen kentän läpi ja ylittävät sitten erittäin vilkkaasti liikennöidyn Vähäheikkiläntien. Näiden teiden risteykseen on tulossa vielä syksyn aikana liikennevalot, mutta on varmaa, etteivät koululaiset kierrä sitä kautta.

Kombikoulu valmistuu Vähä-Heikkilän koulun alapuolelle ja tulee näin myös lisäämään liikennettä.

Turku on jo suurentamassa luokkakokoja ja vähentämässä kouluavustajia. Lapsiperheisiin kohdistuvia säästöjä ei pidä enää lisätä lakkauttamalla tarpeellisia lähikouluja.

Pirjo Lampi, Turun kaupunginvaltuutettu ( ps )
Julkaistu Turun Sanomissa 16.8
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/664837/Koulun+sailyminen+Uittamolle+elinehto

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Koulun, säilyminen, Uittamolle, elinehto, pirjo, lampi